Εκπτωτική Πολιτική

Για το σχολικό έτος 2018-2019 η εκπτωτική πολιτική του Ωδείου διαμορφώνεται ως ακολούθως: