Θερινές Εξετάσεις Σχολ. Έτους 2018-2019

Σας ενημερώνουμε ότι οι εξετάσεις του Δημοτικού Ωδείου θα διεξαχθούν το Σάββατο 29 Ιουνίου 2019 και ώρα 10:15.

Εκ της Διευθύνσεως του Δημοτικού Ωδείου